Arada Derneği

İşbirlikçilerimiz

Arada Derneği olarak sosyal uyum çalışmalarımızda, kurumsal sosyal sorumluluk etkinliklerinde ve festival organizasyonlarında farklı kurumlarla işbirlikleri içerisindeyiz.
Sosyal uyum çalışmalarında UNHCR, IMC, TSÇV gibi ulusal ve uluslararası yardım örgütlerinden destek almaktayız.
Festivallerde genel olarak konsoloslukların sponsorluğunda etkinlikler oluşturabiliyoruz. Mekan ve teknik destek için de genelde ayni yardımlar alıyoruz.
KSS çalışmalarını kurumlar ile ortak yürütüyoruz. Etkinlikler kurumların İnsan Kaynakları ya da Kurumsal İletişim departmanları ile ortak olarak yürütülmektedir.

Sosyal Uyum İşbirlikçilerimiz

Festival İşbirlikçilerimiz