Arada Derneği

Neler Yapıyoruz?

Sosyal Uyum Projeleri

Arada Derneği olarak farklı sosyo-kültürel grupları bir araya getiren sanat ve sosyal uyum aktiviteleri düzenlemekteyiz.

Detaylı Bilgi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri

Kurumlarla işbirliği içerisinde ortak olarak geliştirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizde sanat aktiviteleri ile sosyal etki yaratmayı amaçlıyoruz.

We aim to create a social impact with artistic activities by collaboration of companies.

Detaylı Bilgi

Festivaller

  • Arada Disiplinlerarası Sanat Festivali
  • Ne Arıyorsun?  / 2011
  • Ne Keşfediyorsun?  /2012
Detaylı Bilgi

Eğitimler

  • 7 D / Sanat Terapi
  • Dans Terapi
  • Bırak Dağınık Kalsın
  • Gruplara Özel Tasarlanan Eğitimler
  • Çocuk – Anne Eğitimleri
  • Yaratıcı Drama
  • Queer Tango
Detaylı Bilgi