Arada Derneği, herkesle sanatı buluşturarak sanatta fırssat eşitliği sağlıyor. Dezavantajlı bireylerin sanatla kendilerini ifade etmeleri için alanlar açıyor. Sanatın sadece belli bir kesmin değil herkesin buluşabileceği ve iletişim kurabileceği bir alan olması için aktiviteler yapıyor. Farklı kültürel

, ekonomik gruplardan insanları sanat ile bir araya getiriyor.