Psikopatolojik süreçlere sadece bu süreçlerin yüksek belirti gösterdiği açılardan yaklaşmak sürecin tanımlanması açısından yararlı görünse de bu süreçlerle beraber gelişen ya da öncesinde oluşmuş veya hemen sonrasında beliren destek veya savunma mekanizmalarını göz ardı etmiş olmuyor muyuz? Hastalık diye görülen, gözüken, tanımlanan toplum normları dışına çıkan düşünce ve duygulanma halleri toplumda huzursuzluk ve korku yaratıyorsa bu süreci yaşayan kişinin dışlanması veya ilaçlarla uyuşturulması mı gerekir? Toplumdaki bireyler normların dışına çıkmazsa yeni bilgiler derinleşmeler ve farklı bakış açıları nasıl oluşacak? Her yeni fikri olan patalojik bir vaka  mı olacak?

buy generic levitra